Kultura i oświata


  • „Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej” – szkolenia zamknięte dla Rad Pedagogicznych szkół,
  • „Rozwijanie kompetencji emocjonalnych dziecka” – szkolenia zamknięte dla Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli,
  • "Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej w przedszkolu" - dla Rad Pedagogicznych przedszkoli,
  • „Elementy arteterapii w pracy bibliotekarza”