Urzędy/administracja


  • "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez kierownika jednostki z racji wykonywania kontroli zarządczej oraz głównego księgowego  z racji kontroli wstępnej" - szkolenia zamknięte- prosimy o kontakt
  • "Wypalenie zawodowe" - szkolenia zamknięte poprzedzone analizą potrzeb- prosimy o kontakt
  • "Zmiany w KPA "
  • "Ochrona danych osobowych w JST"
  • "Udostępnianie informacji Publicznej"
  • "Skuteczna ochrona informacji niejawnych w urzędzie"